24.08.2018

Hva skjer med 4. divisjon?

Fremtidens 4. divisjon er nå ute på høring. Klubbene skal mene noe om 2 konkrete forslag. De to alternativene er i korte trekk om man skal slå sammen kretser til en serie, eller om man skal ha en playoff mellom kretsmesterne lokalt om opprykksplasser til 3. divisjon. 

Problemstillingen kommer som en direkte følge av at det er stor stemning for å redusere nedrykket fra 3. divisjon til tre lag. Da er det ikke lenger plass til dagens 24 vinnere av de lokale 4. divisjonene. Derimot er det kun 18 plasser ledig. 

Under Forbundstinget tidligere i år ble det fremmet forslag om å redusere antall lag som rykker ned fra 3. div. menn fra 4 til 3 lag i hver avdeling. Dette er det stor enighet om.
Men spørsmålet er da hvordan en skal få redusert antall lag som rykker opp fra 4. div?

Et utvalg som ble satt ned har kommet fram til to alternativ:
  1. Antall 4. div. avdelinger reduseres fra dagens 24 til 18. Det betyr at to eller flere kretser slåes sammen til en fylkesserie. Vinneren rykker direkte opp.
  2. Antall 4. div. avdelinger beholdes som i dag - men avdelingsvinnerne spiller kvalifisering om opprykk. Det opprettes seks kvaliferingspuljer à fire lag der tre av lagene rykker opp. Disse puljene vil settes sammen geografisk. Det betyr at Oslo vil ha tre vinnere, samt at Rogaland og Trøndelag to i denne poolen. 

Disse to forslagene er nå sendt ut på høring til kretsene og alle klubbene på nivå fire og fem (3. og 4. divisjon menn). Frist for høringen er satt til 7. september.

Høyst trolig vil neste forbundsting gå inn for redusert nedrykk fra 3. divisjon, og samtidig definere modellen som vil gjelde for 4. divisjon. En kretsserue
Dette innholdet er skrevet ut fra www.3divisjon.no